Article en premsa que descriu la celebració de la junta ordinària d'accionistes del 22? d'abril de 1846

H027_La Gaceta_28_04_1846.tiff

Títol

Article en premsa que descriu la celebració de la junta ordinària d'accionistes del 22? d'abril de 1846

Matèria

Juntes ordinàries d'accionistes

Descripció

Ressalta el compromís de l'empresa pel país i la companyia. Es fa memòria de de les operacions i els comptes així com la inminent arribada de l'enginyer encarregat de les obres. Es revisen les responsabilitats dels primers accionistes i es desaproben a certs accionistes per l'impagament dels dividends.

Font

Article publicat a La Gaceta el 28 d'abril de 1846

Data

1846/04/1846

Identificador

H027