Article en premsa que remarca la finalització de les obres fins l'altura del Masnou en un recorregut pintoresc al costat del mar i sense problemes en els ciments.

Títol

Article en premsa que remarca la finalització de les obres fins l'altura del Masnou en un recorregut pintoresc al costat del mar i sense problemes en els ciments.

Matèria

Obres de construcció

Descripció

La línia esta parcialment acabada des de Barcelona al Masnou. Una comitiva fa un viatge en el que es comprova que els ciments son forts i resisteixen el pes. Els treballs de Locke y els jornalers continuen sense pausa i s'espera l'arribada dels vagons provinents de Londres.

Font

Article publicat a El Fomento l'1 de maig de 1848. El mateix article es publica a La Gaceta el 5 de maig de 1848.

Data

1848/5/1

Identificador

H065