Biblioteca

Títol

Biblioteca

Descripció

Aquesta col.lecció reuneix les obres publicades que tracten directa o indirectament de la creació del ferrocarril de Mataró. En el cas de publicacions antigues o llibres rars sempre s'hi troba la indicació d'una biblioteca on es trobi un exemplar

Contribuïdor

Cercle Històric Miquel Biada

Ítems de la col·lecció

Aquest llibre traça una història del desenvolupament dels ferrocarrils a tot el mon. En el capítol corresponent a Espanya, en la pàgina 100, fa una interessant aportació comentant l'article d'Antoni Fajas i Ferrer sobre la juguesca de Miquel Biada a…

Amb l'objectiu d'aconseguir accionistes, els promotors presenten el projecte subratllant que és autoritzat pel Govern, i expliquen la utilitat del ferrocarril (el viatge a Mataró, ampliable a Girona i Figueres, serà ràpid i barat, i facilitarà el…

Els promotors constitueixen l'empresa davant notari, registren la companyia a la Comptadoria d'hipoteques i al Registre de comerç, i finalment publiquen l'escriptura per fer-ne difusió

Inclou Estado demostrativo del movimiento y productos de la línea desde el dia 29 de octubre de 1848 hasta el 28 de febrero de 1849, ambos inclusive, Josep Gil i Montaña; y Balance de todo lo que constituye el activo y pasivo de la Gran compañia…

Inclou el Balanç de l'any 1849; el Balance general de todo lo que constituye el activo y pasivo de la Gran compañia española del Camino de hierro de Barcelona a Mataró, verificado el 28 de octubre de 1850; el Resúmen general del tráfico del primer…

Inclou el Balance general de todo lo que constituye el activo y pasivo de la Empresa del Camino de hierro de Barcelona a Mataró, verificado el 28 de octubre de 1851; y el Resúmen general del tráfico del tercer año económico del 29 de octubre de 1850…

Inclou el Balance general de todo lo que constituye el activo y pasivo de la Empresa del Camino de hierro de Barcelona a Mataró, verificado el 28 de octubre de 1852; y el Resúmen general del tráfico del cuarto año económico del 29 de octubre de 1851…

Inclou el Balance general de todo lo que constituye el activo y pasivo de la empresa del Camino de hierro de Barcelona a Mataró, verificado el 28 de octubre de 1853; y el Resúmen general del tráfico del quinto año económico del 29 de octubre de 1852…

Inclou el Balance general de todo lo que constituye el activo y pasivo de la empresa del Camino de hierro de Barcelona a Mataró, verificado el 28 de octubre de 1854; y el Resúmen general del tráfico del sexto año económico del 29 de octubre de 1853 a…

Inclou el Balance general de todo lo que constituye el activo y pasivo de la empresa del Camino de hierro de Barcelona a Mataró, verificado el 28 de octubre de 1855; y el Resúmen general del tráfico del séptimo año económico del 29 de octubre de 1854…

Inclou el Balance general de todo lo que constituye el activo y pasivo de la empresa del Ferrocarril del este de Barcelona, verificado en 31 de diciembre de 1856; y el Cuadro del movimiento y tráfico del año octavo del 29 de octubre de 1855 a 31 de…

Inclou el Balance general de todo lo que constituye el activo y pasivo de la empresa del Ferrocarril de Barcelona a Arenys de Mar, verificado el 31 de diciembre de 1857; el Balance del costo de prolongación de Mataró hasta Arenys de Mar, verificado…

Inclou el Balance general de todo lo que constituye el activo y pasivo de la empresa del Ferrocarril de Barcelona a Arenys de Mar, verificado el 31 de diciembre de 1858; y el Cuadro del movimiento y tráfico del año 10º de 1858, Domingo Rovatti.

Inclou el Balance general de todo lo que constituye el activo y pasivo de la empresa del Ferrocarril de Barcelona a Arenys de Mar, verificado el 31 de diciembre de 1859; el Cuadro del movimiento y tráfico de Barcelona a Arenys y Gerona de 1859,…

Nova reglamentació interna en fusionar-se la amb la Companyia de Granollers

Inclou Balance general de lo que constituye el activo y pasivo de la empresa del Ferrocarril de Barcelona a Mataró y Gerona, verificado el 31 de diciembre de 1860; el Cuadro del movimiento y tráfico de Barcelona a Tordera, per Domingo…

Descripció poètica del recorregut en ferrocarril de Barcelona a Mataró. Destaca la figura de Miquel Biada com a principal impulsor de la obra. Descriu la ciutat de Mataró, els seus esdeveniments culturals i religiosos, els principals llocs…

Primera guia publicada del ferrocarril de Barcelona a Mataró. El seu autor treballa com a administrador de la companyia i utilitza el pseudònim G. Informa del horaris, preus, enllaços en omnibus i d'informació per al viatger. Descriu els paisatges,…

Es fa memòria del que ha significat el primer tren de l'estat espanyol a Catalunya, destacant la figura de Miquel Biada, la constitució de l'empresa, les obres, la posada en funcionament, les estacions, els treballadors i els seus beneficis. Tot i…

La guia inclou un memoràndum amb les dades sobre horaris, preus i informació útil per al viatger. Es descriu el trajecte, les estacions, les ciutats i el paisatge des de Barcelona a Arenys de Mar, amb dades històriques.

Novel·la inèdita costumista en què la major part de l'acció transcorre en el viatge en ferrocarril de Barcelona a Mataró.

Obra pionera escrita per l'administrador de la línia Barcelona-Mataró, detalla les obligacions dels treballadors de les administracions dels ferrocarrils quan encara existia només el de Mataró.
Descriu l'organigrama d'una empresa del ferrocarril en…

Descripció de la ciutat de Barcelona

Important reunió en la que la Junta relata les gestions realitzades: expropiacions, la firma del contracte amb Mackenzie&Brassey, la compra de maquinària i material constructiu, l'adjudicació de les obres de les estacions, el balanç econòmic, i…

Breus referències a la inauguració, els promotors Biada, Viñas i Roca, el traçat i la possibilitat de continuar-lo fins a França, i el mausoleu de Miquel Biada a Mataró.

Descriu el viatge en tren fins a Mataró, "el primero de los ferro-carriles catalanes". Destaca la plaent visió del paisatge i de les tres vies de locomoció parale.les: carro, tren i vaixell, essent el tren el símbol del progrés per la seva rapidesa.…
Veure tots 26 ítems