Real resolució del ministre de Governació Fermín Caballero del 23 d'agost de 1844 que aprova provisionalment el projecte d'un ferrocarril de Barcelona a Mataró i estableix unes bases per a la concessió de l'autorització definitiva

Títol

Real resolució del ministre de Governació Fermín Caballero del 23 d'agost de 1844 que aprova provisionalment el projecte d'un ferrocarril de Barcelona a Mataró i estableix unes bases per a la concessió de l'autorització definitiva

Matèria

Aprovació Governamental

Descripció

El Govern provisional progressista de Joaquín Maria López aprova el projecte del ferrocarril presentat per Josep Maria Roca, excepte la exempció d'aranzels, i estableix els tràmits necessaris per a aconseguir l'aprovació definitiva i la declaració d'utilitat pública. Caldrá presentar el projecte (memòria, plànols, perfils, pressupost, terrenys a expropiar i tarifes d'explotació) i acreditar la constitució de l'empresa i la colocació del 75 % del capital.

Font

Publicat a Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los reales decretos, ordenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por los Respectivos Ministerios, Madrid : Imprenta Nacional, vol. 31, pàgina 98. Protocolitzat a CNAHPB, notari Ferran Moragas i Ubach, 31 de juliol de 1844. 

Data

1844-08-23

Tipus

Text (document legislatiu)

Identificador

L001

Cobertura

Madrid

Social Bookmarking