Documents legislatius

Títol

Documents legislatius

Descripció

Lleis i normes que influiren en el ferrocarril de Barcelona a Mataró

Contribuïdor

Cercle Històric Miquel Biada

Ítems de la col·lecció

El Govern provisional progressista de Joaquín Maria López aprova el projecte del ferrocarril presentat per Josep Maria Roca, excepte la exempció d'aranzels, i estableix els tràmits necessaris per a aconseguir l'aprovació definitiva i la declaració…

El govern moderat de Narváez solicita a una comissió d'experts, presidia per l'enginyer José Subercase, un informe tècnic per establir uns criteris de concessió de línies ferroviàries, ja que no hi ha cap llei que ho reguli. L'informe traça els grans…

Davant l'allau de sol.licituds de diverses companyies espanyoles i estrangeres, a falta d'una llei reguladora, el govern estableix alguns criteris per la concessió de línies ferroviàries. S'inspira en l'Informe Subercase però també en els estatuts de…

El ministeri atorga la concessió després que l'empresa ha presentat la documentació adient, encara que fora de termini. Fa referència als compromisos econòmics ja adquirits. La concessió queda subjecta a les disposicions de la Real ordre del 31 de…

Fruit de les gestions de Ángel Villalobos a Madrid, el Ministre estableix la manera concreta com es pot justificar el compliment d'alguns formalismes obligats no sols per la real ordre d'aprovació provisional del 23 d'agost de 1843, sino també per…

L'estat crea una comissió que s'encarregarà d'avaluar la viabilitat dels projectes ferroviaris i emetrà concessions i finançament per a dur-los a terme

El projecte ja havia rebut la concessió definitiva el 3 de març de 1846, però calia aquesta autorització per obtenir la Real Cèdula de Privilegi, com a document formal necessari per a l'inici del projecte. Finalment la Real Cèdula va ser expedida el…
Veure tots 7 ítems